** כל הפנלים ניתנים לצביעה בגוונים שונים של החברות: טמבור, נירלט ועוד.