antsאפשר להזמין מדביר, אך בדרך כלל מדביר לא נותן אחריות ליותר משלושה חודשים. ההמלצה שלנו להחליף את הפרקט בAqua Step. החומר הסינטטי ממנו הוא עשוי, מזיקים כלל לא מתקרבים אליו.