מידות:
1.2 עגול
1.6 עגול
1.2*0.6
1.5*0.9
1.7*1.2
1.9*1.4
2.3*1.6